Dura Mater, 2024

Dura Mater book dummy

I am currently collaborating with RSS Press on the book project Dura Mater

Info in english coming soon.

 

Bogen Dura Mater af Nanna Lysholt Hansen er en tværæstetisk undersøgelse af bogformen i sammenstilling af billeder og tekst.
Nanna Lysholt Hansen har i de seneste år arbejdet med approprieret tekst i sin performance-kunst, hvor hun undersøger hvordan stemmen kan virke både konstituerende og destabiliserende i oplevelsen af kroppen. I hendes performance serie Dear Daughter sammenskriver hun egne erfaringer omkring kvindekroppen – graviditet, fødsel, moderskab og seksualitet – med tekstfragmenter fra litterære formødre og skaber hybridtekster, som performes i samspil med playback teknologi.
Sideløbende med disse Dear Daughter performances har Nanna Lysholt Hansen i samarbejde med sin daværende 3-årige datter skabt serien Dura Mater bestående af 463 fotografier og video-sekvenser af hendes praksis i ‘performance for kamera’ fra perioden 2004-2020, som datteren har approprieret i 2016-2020. Barnets markeringer er skiftevist kærlige og kærtegnende, eller udviskelser af moderens krop i billedet.
Dura Mater serien handler om krop og billede som centrum for overlevering af viden gennem generationer.
Dura Mater bogen tænkes som et litterært initiativ hvor billedsekvenser skaber narrativer og de påførte tegn skaber et tekstuelt lag.
I Dura Mater afdækkes og undersøges kroppens serielle bevægelser sammen med datterens markeringer af fotografierne. Barnets bidrag genfortolker og viderefører morens undersøgelser ved at ændre værkernes status, så de ophører med ’bare’ at være fotografier. De bliver til fotografiske objekter bliver symbol på overlevering og vidensdeling mellem generationer.
Samarbejdet med barnet udvikler sig til et omvendt eller anakronistisk slægtsbånd hvor barnet føder moderen, kunsten undfanger morkunstneren. Morkunstneren genfortolker og genbruger både andres og eget materiale og skaber – i et væv af inter-generationel, flerartet og flerstemmig sammenhørighed – en bæredygtig kunstpraksis.

I arbejdet med bogen Dura Mater vil der være en redigeringsproces i sammenstillingen af billeder til pågældende narrativer i samspil med en nyskrevet tekst Kamerakroppen af Nanna Lysholt Hansen.
I teksten genbesøger kunstneren igennem fotografierne de rum hun har levet og arbejdet i, i samarbejde med kameraet, og den tid hun har arbejdet med datteren. I teksten sker en slags sammensmeltning af barnet og kameraet, hvorved der skabes en form for flertunget, flersproget, flerartet cyborg-samvær.
Dertil vil der være flere bidrag med videnskabelige og litterære stemmer, som analyserer og diskuterer projektet. Gennem Nanna Lysholt Hansens nye samarbejde med forlaget Really Simple Syndication, er der i den redaktionelle proces kommet øget fokus på den kunstneriske og litterære research, som forlaget lægger vægt på, og som både forlag og kunstner mener vil udfolde dette projekts potentiale til det fulde.
I den sammenhæng vil bogen omfatte yderligere:
– En samtale mellem Nanna Lysholt Hansen og forfatteren Kirsten Thorup, om kunst, litteratur og moderskab. Kirsten Thorup har været involveret i projektet ved at gennemlæse den ovennævnte nyskreven tekst, og kender Nanna Lysholt Hansens praksis indgående.

Dura Mater bogen er et led i Nanna Lysholt Hansens arbejde med at udvikle en ‘matrixiel æstetik’, hvori hun bruger ‘cyborgmoderen’ som figur til at tænke igennem. Målet er at gentænke slægtskaber, subjektivitet og vidensproduktion igennem hybride former for tekst, performance, video og lydinstallationer. Hun har for nyligt opført sine tekstbaserede live performances på steder som Kvindemuseet, SMK-Statens Museum for Kunst, Kunsthal Charlottenborg og I:project Beijing (2018). Hun har udgivet teksterne til sine Dear Daughter performances på forlaget Laboratory for Aesthetics and Ecology (DK, 2017/2020) samt bogen Dear Mary (Memories of the Future) Logbook på Forlaget Fotografisk Center (DK, 2015).

Moderskabet bliver i disse år taget op til debat i kunsten, litteraturen og i samfundsdebatten — både internationalt og i dansk kontekst. Dura Mater vil med sit tværæstetiske format være et eksperimenterende og udfordrende bidrag til bølgen af moderstemmer i kunsten og litteraturen disse år.