Performance Art

My workshops can be accustomed. Minimum duration is 3 hours, but I recommend 3-5 full days, numbers of participants: 6-12

Doula Workshop in collaboration with midwife Marta Orbis, The Birth Keeper Altar, Collega.dk, September 2023

Doula Workshop: Voices Bodies VisdomCollega.dk

Performance workshopKrydsfeltet performance og fysisk materiale, Jutland Academy of Fine Art, 2023

Performance workshopKrydsfeltet performance og fysisk materiale

Kurset henvender sig til kunststuderende på højere uddannelse (BFA og MFA). Der tages udgangspunkt i den enkelte studerendes praksis, krop og stemme i forhold til performativitet og fysisk materiale. Igennem fysiske øvelser vil vi undersøge subjekt-objekt relationer (krop/materiale), rum og tid (bevægelse/process) og ikke mindst spørgsmål omkring det ”at bevidne” og ”at blive set” – både som individ og som del af en kollektiv krop. Der medfølger kompendium, som gerne må læses inden workshoppen.

Program

Dag 1: Krydsfeltet performance og fysisk materiale

10.00-11.30: Nanna Lysholt Hansen holder oplæg om egen praksis (90 min. inkl. introduktion til workshop)

12.30-17.00 Individuelle samtaler med Nanna Lysholt Hansen

13.30-16.00 Læsegruppe, samtaler om workshopkompendie.

Dag 2: Øvelser med krop og fysiske materiale

10.00-12.00: Fysiske øvelser med krop i tid og rum.

13.00-15.00: Kropslige øvelser med fysisk materiale.

15.00-16.00: Opsamling, afrunding

Dag 3: Inkorporering, præsentation, evaluering

10.00-12.00: Forberedelse på performance/præsentation med fysisk materiale fra kunstpraksis. F.eks redskaber, hverdagsobjekter, arkitektoniske rum, inspirationskilder eller andet materiale, der har direkte eller indirekte relation til egen kunstpraksis.)

13.00-16.00: performativ præsentation og afrunding. Vi bevidner hinandens arbejde og giver konstruktiv feedback.

Performance workshop BODY MOVER WITNESS

Using our own bodies as primary time-based sculptural material we investigate space, duration, movement and voice in relation to witnessing and being witnessed.

BODY MOVER WITNESS, The National Film Actors Academy, Copenhagen, 2023

Performance workshop: BODY MOVER WITNESS, BGK Art Lab, Elsingore, 2022
Voice of Nammu, F.eks/Utzon Center, Aalborg, DK, 2021